Általános szállítási feltetelek

Általános szállítási feltetelek

Általános rendelkezések:

-Az előzetesen ismertetett és egyeztetett, illetveaMegrendelőáltal elfogadott műszaki tartalmú termék lemondása nem lehetséges.
-A Szállító a berendezéseket, a készre jelentést követően 14 napig díjmentesen tárolja. Ha a Megrendelő a szállítási határnaptól számított 14 nap után, de 30 napon belül veszi át a termékeket, úgy köteles a tárolt berendezés ÁFA nélküli teljes vételárának naponkénti 1%-át kötbér címén a Szállítónak megfizetni.
-Amennyiben a Megrendelő 30 nap alatt nemveszi át az általa megrendelt terméket, vagy a gyártás során lemondja az általa megrendelt terméket, úgy a Szállító mentesül a jelen szerződés szerinti teljesítési kötelezettsége alól. A Megrendelő köteles a berendezés ÁFA nélküli számított szerződés szerinti vételárának összesen 75%-át meghiúsulási kötbér címén a Szállítónak megfizetni.
-Meghiúsulási kötbér a nettó vételár 75%-a.
-A Megrendelő -késedelmes fizetés esetén -a Szállító részére napi 0.5%, de maximum a mindenkori jegybanki alapkamat értékének kétszeresét köteles megfizetni.
-A teljes vételár kifizetéséig a berendezések a Szállító tulajdonát képezik.

A Megrendelő:

-Acégjegyzésre jogosult vezetőjük büntetőjogi felelősségének tudatában kinyilatkozza, hogy a társaság végelszámolás, csőd, vagyfelszámolási eljárás alatt nem áll,és a vételár kifizetésére szolgáló fedezettel rendelkezik, valamint készfizető kezességet vállal.
-A Szállító kötbérterhet, valamint visszavásárlást nem vállal.

Minőség, szavatosság, jótállás:

-A Szállító a berendezésekhez gyártó művi bizonylatot, minőségi bizonyítványokat, csatol és szavatolja, hogy a berendezések rendeltetésszerű használatra alkalmasak, szokásosan jó minőségűek.

Termékfelelősség:

-A Szállító az általa gyártott berendezésekre1 év jótállást vállal, ami megszűnik, ha:
   -a meghibásodás a helytelen szállításból, tárolásból, kezelésből, idegen behatásból, elemi kár miatt keletkezik,
   -az üzembe helyezést, a jótállási időn belüli szerződéses karbantartást, vagy javítást nem az arrajogosult szervízhálózat szakemberei végzik,
   -a Szállító az általa beépített kereskedelmi termékekre azok gyártója által meghatározott jótállási feltételeket érvényesíti és vállal,
   -a termék -mint egy rendszer részegysége-beépítéséhez, üzemeltetéséhez stb. kapcsolódó teljes körű működési-és biztonságtechnikai megoldások, előírások a teljes rendszer ismeretén alapulnak, ezért pontos meghatározásuk és figyelembe vételük (pl. villám-, és tűzvédelem, puffer térfogat, nyomásesések, kialakuló csatlakozási nyomás, a beépített szerelvények előírt további üzemi paramétereinek megvalósulásastb.) nem a Szállító feladata és kötelezettsége, ezért Társaságunk az ezekből adódó rendellenességekért nem vállal felelősséget.