Minőség és biztonság

Általános szállítási feltételek

Általános rendelkezések:
- Az előzetesen ismertetett és egyeztetett, illetve a Megrendelő által elfogadott műszaki tartalmú
termék lemondása nem lehetséges.
- A Szállító a berendezéseket, a készre jelentést követően 14 napig díjmentesen tárolja. Ha a
Megrendelő a szállítási határnaptól számított 14 nap után, de 30 napon belül veszi át a
termékeket, úgy köteles a tárolt berendezés ÁFA nélküli teljes vételárának naponkénti 1%-át
kötbér címén a Szállítónak megfizetni.
- Amennyiben a Megrendelő 30 nap alatt nem veszi át az általa megrendelt terméket, vagy a
gyártás során lemondja az általa megrendelt terméket, úgy a Szállító mentesül a jelen szerződés
szerinti teljesítési kötelezettsége alól. A Megrendelő köteles a berendezés ÁFA nélküli számított
szerződés szerinti vételárának összesen 75%-át meghiúsulási kötbér címén a Szállítónak
megfizetni.
- Meghiúsulási kötbér a nettó vételár 75%-a.
- A Megrendelő - késedelmes fizetés esetén - a Szállító részére napi 0.5%, de maximum a
mindenkori jegybanki alapkamat értékének kétszeresét köteles megfizetni.
- A teljes vételár kifizetéséig a berendezések a Szállító tulajdonát képezik.
A Megrendelő:
- A cégjegyzésre jogosult vezetőjük büntetőjogi felelősségének tudatában kinyilatkozza, hogy a
társaság végelszámolás, csőd, vagy felszámolási eljárás alatt nem áll, és a vételár kifizetésére
szolgáló fedezettel rendelkezik, valamint készfizető kezességet vállal.
- A Szállító kötbérterhet, valamint visszavásárlást nem vállal.
Minőség, szavatosság, jótállás:
- A Szállító a berendezésekhez gyártó művi bizonylatot, minőségi bizonyítványokat, csatol és
szavatolja, hogy a berendezések rendeltetésszerű használatra alkalmasak, szokásosan jó
minőségűek.
Termékfelelősség:
- a Szállító az általa gyártott berendezésekre 1 év jótállást vállal, ami megszűnik, ha:
- a meghibásodás a helytelen szállításból, tárolásból, kezelésből, idegen behatásból, elemi kár
miatt keletkezik,
- az üzembe helyezést, a jótállási időn belüli szerződéses karbantartást, vagy javítást nem az
arra jogosult szervízhálózat szakemberei végzik,
- a Szállító az általa beépített kereskedelmi termékekre azok gyártója által meghatározott
jótállási feltételeket érvényesíti és vállal,
- a termék - mint egy rendszer részegysége- beépítéséhez, üzemeltetéséhez stb. kapcsolódó
teljes körű működési-és biztonságtechnikai megoldások, előírások a teljes rendszer ismeretén
alapulnak, ezért pontos meghatározásuk és figyelembe vételük (pl. villám-, és tűzvédelem,
puffer térfogat, nyomásesések, kialakuló csatlakozási nyomás, a beépített szerelvények előírt
további üzemi paramétereinek megvalósulása stb.) nem a Szállító feladata és kötelezettsége,
ezért Társaságunk az ezekből adódó rendellenességekért nem vállal felelősséget.